måndag 9 januari 2017

Nytt år, nya möjligheter!Nu är det dags för vårterminen 2017. Gunnesboskolans bibliotek har fått ett instagramkonto som framförallt riktar sig för årskurs 7-9 där jag (Nora) och eleverna delar våra boktips. Här kommer också de böcker som varit med i bokattackerna att presenteras, om det är så att du som elev blev intresserad av en bok men inte minns titel eller författare. Instagramkontot hittar ni på @Gunnesbobibblan.

Under vårteminen kommer även skolan att få en ny hemsidan och därmed också biblioteket. När den är färdig kommer där att finnas information om biblioteket, viktiga länkar till databaser och informationsresurser samt annat användbart material för dig som är elev, lärare eller förälder.

Jag ser fram emot en ny termin på Gunnesboskolan!

/Nora, bibliotekarie

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar