tisdag 3 maj 2016

Säg Hej till Bob!

Bob Hansson gästar Gunnesboskolan den 13 maj.                                       Bilden publicerad med författarens tillstånd.
Veckan som kommer (v. 19) har vi på Gunnesboskolan en temavecka med rubriken "Vem bryr sig?"
Elever och lärare har tillsammans fyllt veckan med aktivititer kring frågor vi borde bry oss mer om - vår närmiljö, varandra, människor som flytt hit, djur och natur ... Temaveckan kommer att innehålla filmskapande om vänskap; skulpterande; skräpplockning och återbruk/skräpkonst; skrivarverkstäder på temat främlingsfientlighet/tolerans; författarbesök på temat djur; högläsning av texter om att våga vara den man är, utblickar mot romska barns liv i Makedonien med mera, med mera.

En av höjdpunkterna blir poeten Bob Hansson, som uppträder för våra åttor och nior på fredagen. Särskilt i åttan har eleverna under vårterminen fördjupat sig i Bobs dikter och annan nutida poesi genom diskussioner i läsecirkelform, men även skrivit egna dikter.

Bob Hansson är en av Sveriges mest kända poeter. Vi har bjudit in honom, för om det är någon som lyckas formulera sina tankar kring frågan Vem bryr sig?! så är det han.
 
 
 
 
 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar