onsdag 13 april 2016

Världsklass igen!

 
Som en av 18 skolor i Sverige har Gunnesboskolan även i år fått fackförbundet DIK:s utmärkelse "Skolbibliotek i världsklass" - detta är tredje året i rad vi blir uppmärksammade för vår biblioteksverksamhet.

Ett skolbibliotek i världsklass:
  • är en tydlig del av skolans pedagogiska vision.
  • samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande.
  • stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld.
  • stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier.
  • erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser.
  • har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.

Ett skolbibliotek i världsklass har skolbibliotekarier som:

  • är effektiva inspiratörer för att öka läsfärdigheten hos eleverna
  • ger eleverna verktyg för källkritik
  • lär eleverna navigera i informationsflödet och hantera sin digitala identitet
  • är navet i den digitala kunskapsskolan!

Här kan du läsa mer om utmärkelsen och vilka andra skolor som har fått den i år.

Klicka här om du vill se ett exempel på hur vi jobbar, en kort film inspelad av Skolverket höstterminen 2015.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar