måndag 29 februari 2016

Idrott och hälsa åk 9

Sökplanering och källor inom Idrott och hälsa (åk 9)

Vecka 9 är jag med på idrottslärarnas uppstart inför fördjupningsuppgiften inom idrott och hälsa. Uppgiften finns här nedan.

Här finns min presentation från uppstarten i klassrummet.
Kom gärna in på biblioteket om du vill ha stöd i arbetet! /Monika

Från Ylva och Jan:
I Lgr 11, Idrottens centrala innehåll, finns ett antal teoretiska moment som vi under VT i åk 9 kommer att arbeta med på följande vis:
Du ska välja ett av ämnena här nedanför och med hjälp av länkar, databaser och litteratur skriva en text på max en sida. Texten ska innehålla fakta om ämnet samt dina egna reflektioner och tankar.
Den ska vara skriven efter de skrivregler som du lärt dig på svenskan och innehålla dina källor och kortfattat källkritiskt resonemang.
Du ska publicera din text i din blogg (senast fredag 18 mars) och även redovisa den muntligt i tvärgrupper om ca 6 personer på fredagslektionen vecka 11 (9ab) och torsdagslektionen v 13 (9bc). Då ska du kortfattat berätta om det du skrivit samt vad du tänker om detta ämne. Förhoppningsvis blir det lite diskussioner och funderingar i grupperna.
Vi bedömer hur du reflekterar och drar slutsatser kring din text samt innehållet. Glöm inte att ge din text en passande rubrik.

Ämnen
Doping/droger
Mental träning
Kroppsideal i sportsammanhang men även i samhället i övrigt
Genusperspektiv – olika idrotter, t.ex. i media
Kost och idrott
Politik i idrotten, tex OS-bojkotter, Sydafrika mm
Handikappidrott
Skolidrott i andra länder
Friluftsliv
Eget förslag

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar