torsdag 12 november 2015

MIK i åk 2: sökning i bibliotekskatalog och hitta i hyllorna

 
/Monika Staub Halling

I vår handlingsplan för medie- och informationskunnighet MIK står det under "Informationssökning, sökstrategier, planera sin sökning"  att eleverna på lågstadiet ska lära sig söka i bibliotekskatalogen och hitta i skolbiblioteket. Under höstterminen har åk 2 fått lära sig mer om hur mediebeståndet på skolbiblioteket är ordnat (och varför), samt hur man själv söker i bibliotekskatalogen.

Lektion 1
Lektion nummer 1 har vi i klassrummet. Jag börjar med att skissa upp skolbiblioteket och dess olika hyllor på whiteboarden, och så hjälps vi åt att rita in vilken sorts böcker som finns på respektive hylla. Det märks av eleverna är vana att röra sig på skolbiblioteket.

Sedan lassar jag upp en stor hög med nyinköpta böcker, som jag precis packat upp ur en bokleverans. I små grupper får tvåorna undersöka en bok i taget, bedöma svårighetsgrad, innehåll, utformning m.m. och diskutera vilken hylla den hör hemma på. Tecknade serier? Faktaavdelningen? Bilderböcker? Mellanåldersböcker? Hyllan med Börja-läsa-böcker?

Diskussionerna är livliga, och barnen tycker det är roligt att vrida och vända på böcker för att hitta bästa placeringen. När vi går igenom har eleverna satt de allra flesta böckerna "rätt", och där deras svar skiljer sig från var jag skulle ha satt boken är det lätt att följa deras tankegång.

Jag fortsätter med att det ju lämnas tillbaka mängder av böcker varje dag, och att jag eller Annika, som har timmar i biblioteket, inte kan göra samma omständliga bedömning varje gång vi ska sätta in en bok i hyllan. Så hur gör man då för att man direkt ska veta var boken ska stå?

Just det, böckerna är märkta på ryggen! Det leder oss osökt in på SAB-systemet, dvs. den indelning i ämnen, åldersgrupper m.m. som gällt på våra folk- och skolbiblioteket i över hundra år. Varje bok har ett signum, som visar vilken hylla den ska stå på.

Och eftersom ingen kan begära att folk ska lära sig alla dessa signum utantill, kan man söka i bibliotekskatalogen. För hur ska man annars veta vilka böcker som ska finnas, var man ska leta efter dem, och när de som är utlånade bör komma tillbaka?

Sista delen av lektionen ägnar vi åt att lära oss hur man söker i skolbibliotekets katalog (OPAC) och hur man tolkar de träffar man får.

Tack för en kul och elevaktiv lektion - nästa gång ska alla få prova på och öva ordentligt!Lektion 2
Andra lektionen har vi på halvklasstid. Jag och klassens lärare samlar barnen i konferensrummet som ligger vägg i vägg med skolbiblioteket. Utrustade med iPads och pennor får eleverna öva sig på olika typer av sökningar i bibliotekskatalogen.
 
 
 
 
När vi gått igenom svaren på övningsfrågorna kommer del 2. Vi lägger undan surfplattorna. Nu ska eleverna få visa att de verkligen förstått hur böckerna är uppställda, och att de hittar i hyllorna.
 
 Varje par får en pappersremsa med ett uppdrag på, t.ex.:
 
 
För att kunna hitta svaret måste alltså elevparet kunna orientera sig i skolbiblioteket, hitta rätt hylla och i hyllan hitta rätt bok, samt hitta rätt sida i boken. Där har jag i förväg ringat in ett ord med blyerts, som eleverna nu ska rapportera till mig och läraren.
 
Fort går det! Barnen är ivriga och hämtar snabbt uppdrag efter uppdrag. Till slut har vi slut på remsor, och på whiteboarden har samlat ihop alla ledtrådar barnen har hittat.
 
 
Alla sätter sig runt konferensbordet igen och pustar ut, nu gäller det att sätta ihop den hemliga meningen.
 
Från början står orden i en enda lång harang. Läraren Kristina passar på att lägga in lite tillämpad svenska, hon tar hjälp av barnen med att dela in den långa ord-ormen med skiljetecken, för att det ska bli begripligt. Och stor bokstav i början av ny mening!
 

Så här stod det:

"Toppen, bra arbetat! Det var väl inte så svårt? Stort grattis! Det är bra att lära sig hitta i biblioteket. Ni är så duktiga!"
 

(Och nej, inte heller bibliotekarier borde klottra i böcker. Men jag ringade in orden med tunn blyerst, och syftet var ju faktiskt gott ...)
 

 

 

 

 

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar